Pengurus Pusat MATAN

01.37.00SUSUNAN PENGURUS PUSAT
MAHASISWA AHLITH THORIQOH AL-MU’TABAROH AN-NAHDLIYYAH
MASA KHIDMAH 2012 - 2017

Ketua Umum : DR. H. Hamdani Mu’in, M. Ag (IAIN Walisongo)
Ketua I : DR. H. Habib Ismail Fajrie Alatas, MA (The University of Michigan USA)
Ketua II : Habib Rifqi Al-Jaelani (UGM Yogyakarta)
Ketua III : DR. Ir. H. Badat Muwakhid, MP (UNISMA Malang)
Sekretaris Umum : DR. Ir. H. Muhammad Harisuddin, M.Si (UNS Solo)
Sekretaris I : Syariful Anam, S. Th.I (IAIN Walisongo)
Sekretaris II : Abdul Rosyid, S.S (UNNES Semarang)
Sekretaris III : Ahmad Tsauri (STAIN Pekalongan)
Bendahara Umum : Kholid Abdillah, SE (UDINUS Semarang)
Bendahara I : M. Arief Aditama, S. Kg (UGM Yogyakarta)
Bendahara II : Ahmad Arwani Musabi, S.HI (UNSIQ Wonosobo)
Bendahara III : Siti Zahro (IIQ Jakarta)

Departeman Pengkaderan
 1. H. Hasan Habibie, ST (UI Jakarta)
 2. Ahmad Farih Sulaiman, S. Pd (UB Malang)
 3. Moh. Misbah Abdullah Sadjad, SH.MH (UNAIR Surabaya)
 4. Gus Munawwir (Yogyakarta)
 5. Mahfudz, S. Th.I (IAIN Walisongo)
 6. M. Ridlo, SE.I (UNWAHAS Semarang)
 7. Abdulloh Hamid, S. Pd.I (UNY Yogyakarta)

Departemen Kajian dan Litbang
 1. DR. H. Ali M. Abdillah, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
 2. DR. Khairul Ihsan, M. Si. MM (UGM Yogyakarta)
 3. M. Taqiyuddin , S. Psi (UGM Yogyakarta)
 4. H.Ayi Hasyim Asy’ari, M. Ag (UIN Sunan Gunung Jati Bandung)
 5. Asep Saeful Dzul Fikar, S. TH.I (UIN Kalijaga Yogyakarta)
 6. Habib Syauqi bin Yahya (UNNES Semarang)
 7. Nuhammad Muharrom (UNS Solo)

Departemen Hubungan Luar Negeri
 1. Habib Ahmad an-Habsyi (Khadramaut Yaman)
 2. Habib Thohir bin Husen bin Yahya (Khadramaut Yaman)
 3. DR. Syihabuddin, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarat)
 4. H. Ahamad Qodry, MA (AL-ZAHAR University Mesir)
 5. H. Ilham Saleh, Lc. MA (UIN Makassar)
 6. Kasan Basri, S. TH.I (IIQ Jakarta)
 7. HM. Amin Sihab, Lc. MA (UIN Makassar)

Departemen Manejemen dan Pengembangan SDM
 1. H. Abdul Halim, SE. Akt (UGM Yogyakarta)
 2. Ayyub Asaba (PTIQ Jakarta)
 3. Drs. Muhammad Dzul Faroh, S. Pd.I (UIN Kalijaga Yogyakarta)


 1. Baeturrahman, S. Ag (IAIN Antasari Banjarmesin)
 2. Drs. Murtadlo (Malang)
 3. Ahmad Eko Panji Wibowo (UNJ Jakarta)

Departemen Cinta Tanah Air
 1. Dedi Rosyadi, S. Sos.I (IAIN Walisongo)
 2. Syukron Ma’mun (UM Malang)
 3. Fathinatullabibah (UNS Solo)
 4. Andi Muhammad Jufri Dj, M. Ag (UIN Makassar)
 5. H. Ahmad Najiyurrahman (Darul Musthofa Khadramaut)
 6. Asmu’i, S. Kep. Ners (STIKES Semarang)
 7. Fatimah Ni’matullah (UNNES Semarang)

Departemen Komunikasi dan Informasi
 1. Wahfiyuddin, SH. M. Hum (Jakarta)
 2. Alek Fauzan, S. Kom (UDINUS Semarang)
 3. Muhammad Habaib, S. Pd.I (ITB Bandung)
 4. Aris Nur Rahman (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
 5. Andy Alfan Qodri (UNS Solo).
 6. M. Anwar Husen, S. Ag (STAIN Bengkulu)
 7. Muslihin Riyadi, S. Pd.I (UNWAHAS Semarang)

Departemen Seni dan Budaya
 1. Ubaidillah, S. TH.I (IAIN Walisongo)
 2. Maftuh. S. TH.I (IAIN Walisongo)
 3. Drs. Iwan Marmulyawan (UNS Solo)
 4. Ari Irawan (UNDIP Semarang)
 5. R. Aditya Hadisantono, S. Pt (UNPAD Bandung)
 6. Ali Akbar, S. Ag (UIN Malang)
 7. Hery Fitrianto, SH. I (UIN Yogyakarta)

Departemen Ekonomi
 1. Ir. Juwiyanto (UGM Yogyakarta)
 2. H. Burhanuddin, SH. I (Kemenag Jakarta)
 3. M. Faqihuddin (UGM Yogyakarta)
 4. Junaedi, S. Pd.I (IAIN Walisongo)
 5. Muhammad Asrofi, SE (UMK Kudus)
 6. Sukamto, SE (STIE Semarang)
 7. Nurul Mu’ammar, SE.I (IAIN Walisongo)Semarang, 21 April 2012
Pengurus Pusat
Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah


You Might Also Like

1 komentar

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images